Vores mål for bæredygtighed

En vigtig del af Turner-koncernens målsætning er at drive vore forretningsaktiviteter på en bæredygtig måde. I praksis betyder det, at Turner-koncernen vil søge at styre sin forretningsvirksomhed på en måde, der leverer økonomisk vækst, understøtter vore medarbejdere, minimerer vores påvirkning af miljøet og støtter lokalsamfundet. For at sikre, at dette sker på alle niveauer i organisationen, har Turner Gruppen etableret et sæt nøgleprincipper og mål for virksomhedens bæredygtighed, der dækker de tre søjler økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

Vi vil reducere emissionen af drivhusgasser fra energiforbruget i vores direkte drift og flåde af køretøjer
Vi vil reducere energiforbruget i vores bygninger

Vi vil til enhver tid overholde al relevant miljølovgivning og andre krav

Vi vil udvise høje standarder for ærlighed, ansvarlighed, tillid, professionalisme og etisk adfærd i alle vore relationer

Vi vil rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere og sikre, at Turner-koncernen er en velanset arbejdsgiver
Vi vil sikre, at alle medarbejdere indgår i et formelt præstationsstyringssystem

Vi vil opretholde en sund og produktiv arbejdsstyrke
Vi vil sikre, at sundheds- og sikkerhedsrisikoen inden for hvert koncernselskab er korrekt identificeret, forstået og kontrolleret

Vi vil være gode samfundsborgere, der, sammen med relevante velgørende organisationer, støtter de lokalsamfund, hvor vi arbejder