Design Support

Design Support er et vigtigt element i vores salgs- og servicepakke. Vi er forpligtet til at være innovative i alle aspekter af vores virksomhed, fra produktion og kontinuerlig produktudvikling til design af stilladskonstruktioner. Herved sikrer vi overholdelse af de højeste sikkerhedsstandarder.

Vores designteam for stilladser har stor erfaring inden for en række industrisektorer verden over: Det generelle byggeri, stilladser onshore og offshore inden for olie- og gasindustrien samt petrokemiske og vedvarende energisektorer.


Produktdesign og -udvikling

Vores engagement i at levere sikrere og mere effektive stilladser og adgangsløsninger understøttes af et forsknings-, produktdesign- og udviklingsteam med stor erfaring.

Vores stilladsdesignere har gennem årene været involveret i mange projekter for at sikre løbende produktforbedringer. Vores seneste projekt omfatter udviklingen af kompositdæk.

For yderligere information, send en e-mail til vores produktudviklingsteam (productdevelopment@turner-access.co.uk)


Design af løsninger

Vores erfaring på tværs af flere brancher og den viden, der er opnået gennem årene, giver os den bedste mulighed for at tilbyde kunderne den mest hensigtsmæssige designløsning. Vores stilladsteknikere arbejder tæt sammen med vores entrepriseberegnere, opmålere og stilladskonduktører for at sikre, at løsningerne opfylder kundernes krav.

Ved design af løsninger tages der højde for en række faktorer::

• Nødvendigt materiel – med overvejelse af, hvor der evt. kan ske besparelser, som f.eks. med større stilladsfelter

• Forholdene på arbejdspladsen

• Arbejdsplanlægning / montering og demontering

• Kundens tidsplan

Udarbejdelsen af et løsningsdesign starter med et besøg på byggepladsen med en omfattende analysering af projektet. Derefter udarbejdes design og beregninger ved hjælp af AutoCAD software. Tegningsforslag drøftes derefter med kunden og efter godkendelse starter stilladsarbejdet.

FFra det første kundemøde til design, montage, overdragelse og demontage er målet altid at samarbejde med vore kunder og partnere på en professionel måde, så kommunikationen er klar og konsekvent.

For at se nogle af vores tidligere designløsninger, besøg Eksempler på arbejde

Andrew Wotherspoon

Design ingeniør


Andrew startede hos Turner Access i 2017. Inden da arbejdede han gennem 6 år inden for olie- og gasindustrien. Hans nuværende rolle omfatter færdiggørelse af projektdesign i henhold til kontraktansøgninger, ligesom han understøtter og faciliteter fabrikkens arbejde med øvrige tekniske projekter.

For stilladsdesign forespørgsler, venligst email productdevelopment@turner-access.co.uk